Medlemmar

Noa Andersson

Ordförande


Noa läser sitt tredje år på det affärsjuridiska programmet med tysk inriktning. När han inte seglar eller åker skidor så är hans favoritämnen tyska samt avtals- och skadeståndsrätt.

Martin Marchall

Vice Ordförande


Martin läser det fjärde året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. De allra flesta områdena inom juridik och ekonomi får uppmärksamhet av Martin då det intresserar honom. Om Martin fick välja tre områden att jobba med skulle det vara skadeståndsrätt, avtalsrätt och företagsförvärv.

 
Elin Eriksson

Rådgivare


Elin studerar femte året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Hon är intresserad av de flesta områdena inom affärsjuridik men hennes hjärta bultar lite snabbare för skatterätt, avtalsrätt och ekonomisk familjerätt.

Elaha Moosawi

Rådgivare


Elaha läser fjärde året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Favoritämnet är avtalsrätt helt klart för det omfattar en stor del av affärsjuridiken men även vardagen.

Ida Bekkhus

Rådgivare


Ida läser femte året med ekonomisk inriktning på det affärsjuridiska programmet. Ida tycker allra bäst om avtalsrätten då den är bred och på en stabil andraplats kommer den ekonomiska familjerätten följt av skatterätten.

Melina Peroti

Rådgivare


Melina går femte året på det affärsjuridiska programmet med fransk inriktning. Hon brinner lite extra för avtalsrätt och ekonomisk familjerätt. Hon tycker särskilt om avtalsrätten eftersom man ingår avtal dagligen och det är bra att veta sina rättigheter och skyldigheter.

 
André Magnusson

Rådgivare


André läser tredje året på det affärsjuridiska programmet. Hans favoritämnen har hittills varit kring avtalsrätt och straffrätt. Vid sidan av sina studier spelar André golf och jobbar på försäkringsbolag.
Tobias Hultin

Rådgivare


Tobias går det tredje året på det affärsjuridiska programmet med ekonomisk inriktning. Favoritämnena har under studietiden varit ekonomisk juridik såsom associationsrätt och köprätt. Tobias som är aktieintresserad gillar att på fritiden berätta för sina vänner vilka aktier man borde investerat i.
Emil Tyni

Rådgivare


Emil läser femte året affärsjuridik med ekonomisk inriktning. Han roas i allmänhet av avtalsrätten, och i synnerhet av köp- och immaterialrätten.