Vad är Juristgruppen?


Juristgruppen vid Linköpings universitet är en ideell förening som består av studenter från de affärsjuridiska programmens tredje till femte år. Föreningen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till studenter, studentföreningar och studentföretag vid Linköpings universitet. Syftet är att hjälpa studenter och föreningar som saknar utbildning i juridik med frågor av juridisk karaktär, samtidigt som medlemmarna i Juristgruppen får en möjlighet att utöva juridiken i praktiken. Juristgruppen är även studiemedelsombud och hjälper därmed till med frågor rörande CSN.

Vår Historia


I februari 2003 kontaktades Ingrid Arnesdotter, professor i affärsrätt på Linköpings universitet, av företrädare i civilekonomernas studentförening ELIN. Föreningen ELIN behövde hjälp med diverse juridiska frågor, främst avtalsskrivning om olika samarbeten och sponsring. Arnesdotter föreslog ett samarbete med en grupp studenter från de affärsjuridiska programmen där hon själv kunde agera som handledare. En grupp studenter kontaktades inom kort och tillsammans med ELIN skapade utformades en grupp kallad “ELIN:s juristgrupp”, det som senare kom att bli Juristgruppen vid Linköpings universitet. Till en början var detta endast ett samarbete med ELIN men efterhand efterfrågades juridisk hjälp även från andra studentföreningar och studenter på universitetet. Idag är Juristgruppen en fristående ideell förening som hjälper studenter, studentföreningar och studentföretag med juridiska problem.